October 23, 2023/Izdvojeno
  • By AD

Pčelarsko društvo “Nektar” iz Tuzle nastavlja s edukacijom senzoničara. Za 19. novembar najavili su  naredni stepen edukacije koji će se održati u sali za edukacije JU Veterinarski zavod TK Tuzla.

Iz PD “Nektar” naglasili su da je prva faza edukacije održana 12. augusta ove godine.

“Svaka vještina produkt je treniranja pa tako i objektivnost i konzistentnost u senzornoj ocjeni. Senzorska procjena je znanstvena disciplina koja potiče, mjeri, analizira i interpretira reakcije onih karakteristika hrane i tvari koje se zapažaju osjetilima vida, mirisa, okusa, dodira i sluha.

Generalno senzorsku analizu koristimo kod razvoja novih proizvoda, kontrole kvalitete, poboljšanja proizvoda, promjene sastava proizvoda, usporedbe sa konkurentnim proizvodima, te utvrđivanja razlika kvalitete proizvoda između šarži istog”, navedeno je iz PD “Nektar”.

Cilj ove faze edukacije, kako su istakli, je (1) kontinuirano treniranje senzoričarskog panela od minimalno 20 osoba za ocjenjivanje kvalitete meda na međunarodnom sajmu meda koji se održava u Tuzli jednom godišnje i u sklopu istog vrši ocjenjivanje sajamskih uzoraka meda koji se dostavljaju na evaluaciju kvaliteta; (2) trening senzoričara koji će činiti komisiju za ocjenu uzoraka prije svakog novog dobivanja oznake geografskog porijekla “Majevički med”; (3) treniranje stručnog panela koji će biti stalno angažiran od strane raznih udruženja te će moći učestvovati po potrebi na svakoj ocjeni kvalitete meda i biti na dispoziciji ovlaštenim laboratorijama i institucijama koje učestvuju u ocjenjivanju i analizi meda.

Iz ovog udruženja naveli su da je broj mjesta ograničen te zamolili da se prijava izvrši na vrijeme, odnosno do 06.11. uz napomenu da uslo nije učestovanje na prethodnom stepenu budući da će testiranje čula biti i ovaj put organizovano kao dio treninga.