April 21, 2023/Izdvojeno
  • By AD

Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 19. aprila 2023. godine u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu”, u iznosu od 164.000.000 KM.

U Budžetu FBiH za 2023. godinu odobrena sredstva za poticaj poljoprivredi veća su za 58 miliona KM u odnosu na prošlogodišnji budžet. Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu planirano je povećanje izdvajanja sredstava za sve vrste proizvodnji u odnosu na prošlogodišnji program.

Za pčelare najbitnija informacija u ovogodišnjem Programu odnosi se na povećanje podrški za pčelarstvo.

Tako je Programom definirano da za uzgoj pčelinjih zajednica klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku za minimalno 20, a maksimalno 500 pčelinjih zajednica.

Novčane podrške iznosit će 20KM po košnici za pravna lica i obrte dok će za fizička lica podrška iznositi 13KM po košnici. Ukupna izdvajanja za pčelarstvo po ovogodišnjem Programu iznose 2 miliona KM.

Pored direktne podrške po proizvodnim košnicama, strukturne mjere su predviđene kroz Model podrške ruralnom razvoju i ogledaju se u podršci investicijama za nabavku košnica, napredne opreme i opreme za selidbu u pčelarstvu. Osigurana su i sredstva za uvođenje standarda kao i certifikaciju organske proizvodnje u pčelarstvu do 75% ostvarenih troškova certifikacije. Po Modelu ostalih vrsta podrški, između ostalog, i za pčelare su predviđena sredstva za podršku zadrugama, subvencioniranje troškova izlaganja, organiziranje simpozija, sajmova kao i subvencija troškova rada udruženja i saveza u skladu sa listom prihvatljivih troškova.

Tags: