May 9, 2024/Izdvojeno
 • By AD

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva danas je na web stranici ministarstva izdalo Obavještenje o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini.

“Predmet ovog obavještenja je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške  (klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i/ili Registar klijenata) sa uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj 25/24 i 33/24).

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uslovima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ruralnog razvoja u 2024. godini, prihvatljivim investicijama, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti investicije, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, maksimalnim iznosom podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja („Službene novine Federacije BiH“, broj 33/24)“, naveli su iz Federalnog ministarstva poljoprivrede.

Obrasce potrebne za podnošenje zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Rokovi za podnošenje zahtjeva:

Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rokovi za podnošenje zahtjeva i propisane dokumentacije za podršku po mjerama su:

 • Investicije u poljoprivredne mašine i priključne uređaje za biljnu proizvodnju ili stočarstvo je 05.06. tekuće godine,
 • Investicije u opremu za billjnu proizvodnju, stočarstvo ili ribarstvo je 05.06. tekuće godine,
 • Investicije nabave rasplodne stoke je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije u podizanje višegodišnjih nasada je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije u poljoprivredna gazdinstva na izrazito siromašnim područjima sa nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika je 05.08. tekuće godine,
 • Certifikovanje organske proizvodnje je 05.08. tekuće godine,
 • Investicije u izgradnju, proširenje odnosno opremanje građevinskih objekata na poljoprivrednom gazdinstvu je 05.10. tekuće godine,
 • Investicije u građevinske objekte na poljoprivrednom gazdinstvu u funkciji pripreme za legalizaciju ili ispunjavanje okolišnih standarda je 05.10. tekuće godine,
 • Investicije u građevinske objekte i opremu za prehrambenu industriju je 05.10. tekuće godine.

Za investicije u poljoprivredna gazdinstva i prehrambenu industriju u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH kreditni zahtjev i propisana dokumentacija se dostavlja u skladu sa rokovima navedenim na web stranici Razvojne banke Federacije BiH.

Iz Ministarstva su napomenuli da će se isplate novčanih sredstava za sve mjere iz ove obavijesti izvršiti putem transakcijskih računa navedenih u Registru klijenata. Svi klijenti koji podnose zahtjeve za novčane podrške potrebno je da ažuriraju podatke o transakcijskom računu u Registru klijenata u nadležnim općinskim službama.