September 29, 2023/Izdvojeno
  • By AD

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški.

Obavijest o uslovima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po ovom modelu, Pravilnik i obrasci zahtjeva su dostupni na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.   

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški nalaze se sve potrebne informacije potencijalnim korisnicima. To su informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ostalih vrsta podrški u 2023. godini, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, intenzitetu i visini podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva.

Po ovom Pravilniku, korisnici podrške su poljoprivredna gazdinstva, naučne i obrazovne institucije, savezi, poljoprivredne zadruge, udruženja poljoprivrednika, obrti, jedinice lokalne samouprave i ostala pravna lica upisana u RK koja ispunjavaju uslove propisane u okviru općih i posebnih uslova prihvatljivosti za podršku.

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva napominju da je Pravilnik objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 74/23, a da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku 5.10.2023. godine, objavljeno je na službenoj stranici Vlade Federacije BiH.