September 23, 2023/Izdvojeno
  • By AD

Pravilnikom o pčelarstvu u Federaciji BiH uređuje se način i uslovi za držanje  i premještanja pčela, položaj pčela u odnosu na zemljište, javni put, ljude i životinje, način zaštite, postupanje s odbjeglim rojem,  te drugi postupci s pčelama kao što su registracija i obilježavanje pčelinjaka, kao i uspostava katastra pčelinje paše, koje su od značaja za unapređenje ove oblasti.

Pčelarstvo predstavlja općedruštveni interes, pogotovo ako znamo da su pčele jedan od najvažnijih oprašivača, te faktor stabilnosti cjelokupnog ekosistema. Pretpostavka je da smanjenje broja pčela i kukaca oprašivača može imati značajan nepovoljni uticaj na ekosistem, na raznovrsnost bilja na planeti zemlji i produktivnost uroda biljaka.

Pravilnik o pčelarstvu u Federaciji BiH kojeg je usvojilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavljen je 2018. godine u Službenim novinama FBiH, broj 31.

Pravilnik možete preuzeti OVDJE ili na stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.