July 12, 2023/Izdvojeno
  • By AD

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo je danas u Službenim novinama Federacije BiH Pravilnik za model ruralnog razvoja a na web stranici Obavijest o uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja u 2023. godini.

Predmet ove obavijesti je upoznavanje potencijalnih korisnika novčane podrške sa uvjetima i rokovima za podnošenje zahtjeva za podršku po modelu ruralnog razvoja iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu.

Informacije o korisnicima, općim i posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati korisnici novčane podrške po modelu ruralnog razvoja u 2023. godini, prihvatljivim ulaganjima, prihvatljivim i neprihvatljivim troškovima, minimalnoj i maksimalnoj vrijednosti ulaganja, osnovnom i dodatnom iznosu podrške, mjerama i dokumentima koje treba priložiti uz obrazac zahtjeva nalaze se u Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja novčane podrške po modelu ruralnog razvoja (“Službene novine Federacije BiH” broj 52/23). (Klikom na link pročitajte Pravilnik).

“Početni rok za podnošenje zahtjeva je narednog dana od dana objave ovog obavještenja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva za podršku je 5. 8. 2022. godine, osim za ulaganja finansirana putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH kada je krajnji rok 1. 8. 2024. godine”, navodi se na stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Obrasci koje je potrebno popuniti također su dostupni na web stranici Federalnog ministarstva.

Lista prihvatljivih troškova u oblasti pčelarstva također je navedena u Pravilniku (Aneks 1 Pravilnika).